O portalu i autorze

Serwis bartyzel.media jest platformą publicystyczną Jacka Władysława Bartyzela. Miejsce łączące w sobie opiniotwórczą publicystykę, klasycznego bloga, videobloga, serwis informacyjny o wolnościowym spojrzeniu z nowoczesnymi, dynamicznie zmieniającymi się mediami społecznościowymi. Prezentowane tu treści promować mają idee liberalne i libertariańskie oraz ich syntezę z wartościami patriotycznymi i konserwatywną wizją świata. Niniejszy serwis jest jednocześnie – i zawsze będzie – strefą wolną od socjalizmu.

Jacek Władysław Bartyzel

Libertarianin, członek Rady Krajowej Partii KORWiN, wolnościowy publicysta, działacz polityczny, zwolennik wolnego rynku, austriackiej szkoły ekonomii i szerokiego zakresu wolności osobistych. W przeszłości wiceprezes Federacji dla Rzeczypospolitej i współtwórca programu FdR p.t. „Patriotyzm i wolność”. Prowadzi cotygodniowy autorski podcast „Liberalna niedziela” na portalach Facebook i Youtube, emitowany od końca 2017 roku, stanowiący wolnościowy komentarz do bieżących wydarzeń politycznych. W przeszłości zaangażowany w inne projekty szeroko rozumianego liberalizmu, z czasem coraz bardziej przekonany do tego, że tylko prawicowe ujęcie idei wolnościowych pozwala na rzeczywistą obronę wolności jednostki. Uczestnik Konferencji Prawicy Wolnościowej w listopadzie 2018 roku. Konsekwentny antysocjalista.

Poza polityką krajową zajmuje się także polityką miejską i promocją racjonalnych rozwiązań w zakresie mobilności, przeciwko lewicowej wizji miasta (twórca inicjatywy społecznej „Stop dyskryminacji kierowców” i wiceprezes stowarzyszenia „Lubię miasto”, autor m.in. petycji przeciwko zwężeniu ul. Górczewskiej oraz petycji przeciwko utrudnieniom w ruchu na ul. Dwernickiego w Warszawie; uczestnik licznych konsultacji społecznych w podobnej tematyce).